Group 3
Mikra Plus

Svetelná reklama

- svetelné panely, inštalácia a servis
- inštalácia(elektroinštalácia)a servis svetelných boxov
- 3D svetelné nápisy, inštalácia 3D svetelných nápisov
- osvetlenie relamných plôch
- elektroinštalácie

svetelna

Nesvetelná reklama

- reklamné plachty a reklamné bannery
- výroba a montáž reklamných plachiet
- maľovaná reklama, vonkajšia reklama a veľkoplošná reklama
- montáž reklamy
- reklamné tabule, 3D nápisy

nesvetelna

Návrh a tvorba reklamy

- grafický návrh reklamy a propagačných materiálov
- návrh billboardov a reklamných plachiet

navrh a tvorba reklamy

Kovovýroba a výroba z nereze

- ploty
- zábradlia
- konštrukcie
- prístrešky
- montáž výrobkov

Artboard 1

Milan Krajčík
Hlavná 35, Behynce
956 07 Veľké Ripňany

Telefonický kontakt:
Milan Krajčík  0904 064 105
Peter Krajčík  0949 226 478

E-mail:
mikraplus@mail.t-com.sk
krajcik@mikraplus.sk